Graduate TA Awards 2020

Award Date
Award Recipient(s)
Adrian Lindsay
Jinfan Yang
Joey Eremondi
Matt Dietrich
Mohammed Suhail
Prithu Banerjee
Si Yi Meng
Surya Koppisetti
Xinhong (Sam) Liu
Zixuan Yin