1. חברי המועצה לא נתנו אישור למפגינים כי הם [צפו/עודדו] אלימות. מי [צפו/עודדו] אלימות?
  תשובות: [חברי המועצה/המפגינים]

 2. הגביע לא נכנס לתיק החום כי הוא [קטן/גדול] מדי. מה [קטן/גדול] מדי?
  תשובות: [התיק/הגביע]

 3. יעל הודתה למיכל על כל הסיוע שהיא [העניקה/קיבלה]. מי [העניקה/קיבלה] סיוע?
  תשובות: [מיכל/יעל]

 4. דוד ניסה להתקשר לאלי אבל הוא [טעה במספר/כיבה את הטלפון]. מי [טעה במספר/כיבה את הטלפון]?
  תשובות: [דוד/אלי]

 5. עורך הדין שאל את העד שאלה, אבל הוא סירב [לחזור/לענות] עליה. מי סירב [לחזור/לענות]?
  תשובות: [עורך הדין/העד]

 6. משאית ההובלה חלפה על פני המכונית כי היא נסעה נורא [מהר/לאט]. מי נסעה נורא [מהר/לאט]?
  תשובות: [משאית ההובלה/המכונית]

 7. גדי היה [מאוכזב/מאושר] כשיריבו הוותיק בני הכריז שהוא המנצח בתחרות. מי ניצח בתחרות?
  תשובות: [בני/גדי]

 8. האיש לא הצליח להרים את הבן שלו כי הוא היה כל כך [חלש/כבד]. מי היה כל כך [חלש/כבד]?
  תשובות: [האיש/הבן]

 9. הכדור הגדול שבר את השולחן כי הוא היה עשוי [מפלדה/מקלקר]. מה היה עשוי [מפלדה/מקלקר]?
  תשובות: [הכדור/השולחן]

 10. ניר לא הצליח לראות את הבמה כשעמית עמד לפניו כי הוא [נמוך/גבוה]. מי [נמוך/גבוה]?
  תשובות: [ניר/עמית]

 11. נועם זרק את הילקוט שלו לדניאל כשהוא הגיע לקומה [העליונה/התחתונה]. מי הגיע לקומה [העליונה/התחתונה]?
  תשובות: [נועם/דניאל]

 12. למרות שהן רצו כמעט באותו הקצב, גאיה השיגה את רומי כי הייתה לה התחלה [/לא] טובה. למי הייתה התחלה [/לא] טובה?
  תשובות: [גאיה/רומי]

 13. הפסל התגלגל מהמדף כי הוא לא היה [ישר/מודבק]. מי לא היה [ישר/מודבק]?
  תשובות: [המדף/הפסל]

 14. הציור של ארבל היה תלוי מעל הציור של ליה והוא אכן נראה טוב יותר עם ציור [מתחתיו/מעליו]. הציור של מי נראה טוב יותר עם ציור [מתחתיו/מעליו]?
  תשובות: [ארבל/ליה]

 15. מיקה הצליחה במבחן [יותר/פחות] מאלה כי היא למדה היטב. מי למדה היטב?
  תשובות: [מיקה/אלה]

 16. הכבאים הגיעו [אחרי/לפני] השוטרים כי הם הגיעו מרחוק. מי הגיעו מרחוק?
  תשובות: [הכבאים/השוטרים]

 17. אורי כעס על איתן כי הטוסטר שהוא [מכר לו/קנה ממנו] לא עבד. מי [מכר/קנה] טוסטר?
  תשובות: [איתן/אורי]

 18. איתי [צעק על/ניחם את] אריאל כי הוא היה כל כך נסער. מי היה נסער?
  תשובות: [איתי/אריאל]

 19. שק תפוחי האדמה נמצא [מעל/מתחת] שק הקמח אז היה צריך להזיז אותו קודם. את מה היה צריך להזיז קודם?
  תשובות: [שק תפוחי האדמה/שק הקמח]

 20. אבי מקנא ברפי [כי הוא/למרות שהוא] כזה מוצלח. מי מוצלח?
  תשובות: [רפי/אבי]

 21. ניסיתי לאזן את הבקבוק ההפוך על השולחן אבל לא הצלחתי כי הוא היה [כבד בחלקו העליון/משופע]. מי היה [כבד בחלקו העליון/משופע]?
  תשובות: [הבקבוק/השולחן]

 22. הנחתי את הבד על השולחן כדי [להגן עליו/להציג אותו]. את מה [מניחים/מציגים]?
  תשובות: [השולחן/הבד]

 23. התלמידים הבוגרים הציקו לתלמידים הצעירים אז המנהל [העניש אותם/הגן עליהם]. את מי המנהל העניש/על מי הוא הגן?
  תשובות: [התלמידים הבוגרים/התלמידים הצעירים]

 24. מזגתי מים מהבקבוק לספל עד שהוא [התמלא/התרוקן]. מה [התמלא/התרוקן]?
  תשובות: [הספל/הבקבוק]

 25. איה יודעת הרבה על החיים האישיים של ליבי כי היא [חטטנית/פטפטנית]. מי [חטטנית/פטפטנית]?
  תשובות: [איה/ליבי]

 26. אביגיל יודעת שהבן של תמר היה מעורב בתאונת דרכים [כי/אז] היא סיפרה לה על זה. מי סיפרה למי על זה?
  תשובות: [תמר לאביגיל/אביגיל לתמר]

 27. דוד עדיין מנצח את רון בטניס למרות שהוא [מבוגר/צעיר] ממנו ב-30 שנה. מי [מבוגר/צעיר] יותר?
  תשובות: [דוד/רון]

 28. השוטרים עזבו את הבית ונכנסו למוסך [לאחר שמצאו שם/שם מצאו] את כלי הרצח. איפה נמצא כלי הרצח?
  תשובות: [בית/מוסך]

 29. בסלון של אייל תלוי תצלום של עץ אלון ליד [הבית/הטלויזיה]. מה נמצא ליד [הבית/הטלויזיה]?
  תשובות: [עץ אלון/תצלום של עץ אלון]

 30. הצינור סתום עם שיער, צריך [להוציא/לנקות] אותו. את מה צריך [להוציא/לנקות]?
  תשובות: [השיער/הצינור]

 31. הפגישה התחילה בארבע והייתי צריכה לתפוס את הרכבת של ארבע וחצי. למזלי היא [התקצרה/התעכבה] אז הספקתי. מי [התקצרה/התעכבה]?
  תשובות: [הפגישה/הרכבת]

 32. העמוד מסתיר לי את המסך ואני לא יכול לראות [דרכו/אותו]. [דרך/את] מה אני לא יכול לראות?
  תשובות: [העמוד/המסך]

 33. הודעה נשמעה בכריזה בדיוק כשהגיעה הרכבת אז לא הצלחתי לשמוע [אותה/בגללה]. [את/בגלל] מה לא הצלחתי לשמוע?
  תשובות: [ההודעה/הרכבת]

 34. בזמן משחק הכדורגל התחיל לרדת גשם [אבל הוא/והוא] נמשך עד עשר. מה נמשך עד עשר?
  תשובות: [המשחק/הגשם]

 35. השתמשתי במטלית חד פעמית לנקות את הסכין ואז שמתי אותה [במגירה/בפח]. מה שמתי ב[מגירה/פח]?
  תשובות: [הסכין/המטלית]

 36. טליה שאלה את מאיה באיזו שעה הספריה נסגרת [כי/אבל] היא שכחה. מי שכחה?
  תשובות: [טליה/מאיה]

 37. הוצאתי את הבקבוק מהתיק כדי שהוא יהיה [זמין/קל]. מה יהיה [זמין/קל]?
  תשובות: [הבקבוק/התיק]

 38. אני בטוחה שהמפה מראה את האחוזה, היא מאוד [מפורסמת/מדויקת]. מי מאוד [מפורסמת/מדויקת]?
  תשובות: [האחוזה/המפה]

 39. רונן שילם את שכר הלימוד של גיל. הוא [אסיר תודה/נדיב]. מי [אסיר תודה/נדיב]?
  תשובות: [גיל/רונן]

 40. רונן שילם את שכר הלימוד של גיל אבל עכשיו גיל מתנהג כאילו זה לא קרה. הוא [כפוי טובה/מאוד פגוע]. מי [כפוי טובה/מאוד פגוע]?
  תשובות: [גיל/רונן]

 41. לשירה היה ניקוד גבוה מלנועה במשחק. לולא רצף המזל הטוב של נועה, היא הייתה [מפסידה/מנצחת]. מי הייתה [מפסידה/מנצחת]?
  תשובות: [נועה/שירה]

 42. טל מחכה לבן שיחליף אותו במשמרת. אם בן היה יוצא מהבית בזמן, הוא כבר [לא/] היה כאן. מי כבר [לא/] היה כאן?
  תשובות: [בן/טל]

 43. אם הנוכל היה מצליח לעבוד על משה, הוא היה [מקבל/מפסיד] הרבה כסף. מי היה [מקבל/מפסיד]?
  תשובות: [הנוכל/משה]

 44. הכלב ישב במדשאה ביום קיץ, אבל אחרי זמן מה עבר לשבת מתחת לעץ כי היה שם יותר [חם/קריר]. איפה היה יותר [חם/קריר]?
  תשובות: [במדשאה/מתחת לעץ]

 45. החתול חיכה שהעכבר יצא מהחור בקיר, אבל הוא היה [חסר סבלנות/זהיר]. מי היה [חסר סבלנות/זהיר]?
  תשובות: [החתול/העכבר]

 46. לדנית נולדה בת בחודש שעבר. היא [תינוקת/אישה] מקסימה. מי [תינוקת/אישה]?
  תשובות: [הבת/דנית]

 47. איילת ושני היו במסיבה. איילת ניסתה למנוע משני [לדבר/לצרוח], וכולם תהו למה היא מתנהגת מוזר. מי מתנהגת מוזר?
  תשובות: [איילת/שני]

 48. ראיתי את מתן צורח על איש במדים. אני לא יודע [למה/מי זה], אבל הוא נראה ממש לא מרוצה. מי נראה לא מרוצה?
  תשובות: [מתן/איש במדים]

 49. הציפור אכלה את התולעת כי היא הייתה [רעבה/טעימה]. מי הייתה [רעבה/טעימה]?
  תשובות: [הציפור/התולעת]

 50. ניסיתי לפתוח את הדלת עם מפתח, אבל המנעול היה מלא במסטיק ולא הצלחתי [להכניס/להוציא] אותו. מה לא הצלחתי [להכניס/להוציא]?
  תשובות: [מפתח/מסטיק]

 51. הכלב רדף אחרי החתול, שטיפס על עץ. הוא חיכה [למטה/למעלה]. מי חיכה [למטה/למעלה]?
  תשובות: [הכלב/החתול]

 52. עץ נפל בסופה ופרץ דרך גג ביתי. עכשיו אני צריך [להוציא/לתקן] אותו. את מה אני צריך [להוציא/לתקן]?
  תשובות: [העץ/הגג]

 53. לקוח נכנס לבנק ודקר את הטלר. לקחו אותו [למיון/לתחנת המשטרה]. את מי לקחו [למיון/לתחנת המשטרה]?
  תשובות: [הטלר/הלקוח]

 54. יעל ניסתה לעבוד בספריה אבל האישה מאחוריה דיברה בטלפון. היא הייתה [מעצבנת/מעוצבנת]. מי הייתה [מעצבנת/מעוצבנת]?
  תשובות: [האישה/יעל]

 55. איתי רץ בפארק כשהוא ראה איש עושה ג'אגלינג עם מלונים. הוא היה [מרשים/מוקסם]. מי היה [מרשים/מוקסם]?
  תשובות: [האיש/איתי]

 56. עידן התמוטט על המדרכה ורועי רץ לעזור לו. הוא היה מאוד [חולה/מודאג]. מי היה מאוד [חולה/מודאג]?
  תשובות: [עידן/רועי]

 57. נועם וטל הם זוג מאוהב, אבל ההורים של נועם לא מאשרים את הקשר כי הם [שמרנים/צעירים מדי]. מי [שמרנים/צעירים מדי]?
  תשובות: [ההורים של נועם/נועם וטל]

 58. הפוליטיקאי סיפר לסופר הרבה שקרים שהסופר כלל בספר. הוא היה צריך להיות יותר [אמין/ספקן]. מי היה צריך להיות יותר [אמין/ספקן]?
  תשובות: [הפוליטיקאי/הסופר]

 59. יוסי מכר את הדירה הישנה וקנה דירה חדשה כמה רחובות משם. הוא יעבור [לשם/משם] ביום חמישי. [לאיפה/מאיפה] יוסי עובר?
  תשובות: [לדירה החדשה/מהדירה הישנה]

 60. הרבה אנשים מתחילים לקרוא את הספרים של מרגרט אטווד ולא יכולים להניח אותם. הם [פופולריים/מרותקים] כי היא כותבת כל כך סוחף. מי [פופולריים/מרותקים]?
  תשובות: [הספרים/אנשים]

 61. אסתי הוציאה את החליל וניגנה את השיר היחיד שהיא יודעת לנגן. הוא היה [אהוב עליה/ברשותה] מאז שהיא הייתה ילדה. מי היה [אהוב עליה/ברשותה]?
  תשובות: [השיר/החליל]

 62. ערן קירב את הכסא לפסנתר אבל הוא היה שבור אז הוא [שר/עמד] במקום. מי [שר/עמד]?
  תשובות: [הפסנתר/הכסא]

 63. ירד גשם, אז החזקתי את העיתון [מעל התיק/מתחת לתיק] כדי להשאיר אותו יבש. מה צריך להישאר יבש?
  תשובות: [התיק/העיתון]

 64. שרה שאלה מהספריה ספר בשביל מאמר שהיא כותבת. היא [קראה/כתבה] אותו בסוף השבוע. את מה שרה [קראה/כתבה] בסוף השבוע?
  תשובות: [הספר/המאמר]

 65. אופק בנה ארמון בחול ותקע בו דגל קטן, אבל אז [הגיעה רוח והפילה/הגיע גל והפיל] אותו. מה נפל?
  תשובות: [הדגל/הארמון]

 66. טליה דפקה על הדלת של תמר אבל לא הייתה תשובה. היא הייתה [בסידורים/מאוכזבת]. מי הייתה [בסידורים/מאוכזבת]?
  תשובות: [תמר/טליה]

 67. טליה דפקה על הדלת ותמר פתחה אותה. היא הזמינה אותה [להיכנס/לצאת]. מי הזמינה את חברתה [להיכנס/לצאת]?
  תשובות: [תמר/טליה]

 68. יוני מלמד את גיל שיעורי צרפתית כי הוא [יודע/רוצה] לדבר שוטף. מי [יודע/רוצה] לדבר שוטף?
  תשובות: [יוני/גיל]

 69. השביל לאגם היה חסום, אז לא יכולנו [להגיע אליו/להשתמש בו]. למה לא יכולנו להגיע/במה לא יכולנו להשתמש?
  תשובות: [אגם/שביל]

 70. השמש הייתה מוסתרת ע״י עננה כבדה כל הבוקר, אבל עד שהתחיל הפיקניק היא [יצאה/הסתלקה]. מי [יצאה/הסתלקה]?
  תשובות: [השמש/העננה]

 71. מצאו בים כריש אז הלכנו במקום לאגם. [מסוכן/בטוח] יותר לשחות שם. איפה יותר [מסוכן/בטוח] לשחות?
  תשובות: [בים/באגם]

 72. מיטל ניסתה לצייר רועי צאן עם כבשים, אבל הם נראו יותר כמו [שחקני גולף/כלבים]. מי נראו יותר כמו [שחקני גולף/כלבים]?
  תשובות: [רועי צאן/כבשים]

 73. גיל השכיב את הבן שלו במיטה והקריא לו סיפור כדי שהוא יוכל [לישון/לעבוד]. מי יוכל [לישון/לעבוד]?
  תשובות: [הבן/גיל]

 74. גיא וניר הצטיידו במעילים חמים אבל הם לא היו [ערוכים/מתאימים] לקור באלסקה. מי לא היו [ערוכים/מתאימים]?
  תשובות: [גיא וניר/המעילים]

 75. חמש שנים לאחר [מותו/שיצא למסעותיו], יוסף עלה לקבר של דוד. של מי [המוות/המסע]?
  תשובות: [דוד/יוסף]

 76. יצחק הושפע מאוד מאברהם, למרות שהוא חי כמה מאות שנים [לפניו/אחריו]. מי חי כמה מאות שנים [לפני/אחרי] האחר?
  תשובות: [אברהם/יצחק]

 77. לא הצלחתי לכרות את העץ עם הגרזן, כי הוא היה [עבה/קטן] מדי. מי היה [עבה/קטן]?
  תשובות: [העץ/הגרזן]

 78. השועלים היו מגיעים בלילות לתקוף את התרנגולים, אז הייתי צריך [לשמור עליהם/להרוג אותם]. [על/את] מי הייתי צריך [לשמור/להרוג]?
  תשובות: [התרנגולים/השועלים]

 79. השועלים מגיעים בלילות לתקוף את התרנגולים. הם נהיו מאוד [לחוצים/אמיצים]. מי נהיו מאוד [לחוצים/אמיצים]?
  תשובות: [התרנגולים/השועלים]

 80. אוהד כיסה את העיניים בידיו בגלל שהרוח העיפה חול. הוא [פתח/הוריד] אותן כשהרוח הפסיקה. את מה אוהד [פתח/הוריד]?
  תשובות: [העיניים/הידיים]

 81. אופיר צפה בטלויזיה בזמן שארז הלך לקניות. אחרי שעה הוא [קם/חזר]. מי [קם/חזר]?
  תשובות: [אופיר/ארז]

 82. יצחק הוא היחיד שמבוגר מספיק כדי לזכור את סבא-רבא שלי. הוא [היה/] איש מיוחד. מי [היה/] איש מיוחד?
  תשובות: [יצחק/סבא-רבא שלי]

 83. דינה היא היחידה שזוכרת את אמא שלי כתינוקת. היא הייתה בת 8 [/חודשים] כשנפגשו לראשונה. מי הייתה בת 8 [/חודשים]?
  תשובות: [דינה/אמא שלי]

 84. לי העבירה את החברה שלה מרמת הוד לנווה עוז כדי לחסוך כסף על מס, שהוא [גבוה/נמוך] יותר שם. איפה המס [גבוה/נמוך] יותר?
  תשובות: [רמת הוד/נווה עוז]

 85. אסתר שוקלת להעביר את החברה שלה מחדרה לגדרה כדי לחסוך בהוצאות השילוח, כי רוב הלקוחות שלה [/לא] גרים שם. איפה רוב הלקוחות [/לא] גרים?
  תשובות: [גדרה/חדרה]

 86. תראה את [הדגיג/הכריש] הזה שוחה ליד הברווז! אני מקווה שהוא יצליח לברוח. מי יצליח לברוח?
  תשובות: [הדגיג/הברווז]

 87. יש יותר מדי צבאים בפארק, אז קק״ל הביאה כמה זאבים. האוכלוסייה שלהם צפויה [לקטון/לגדול] בשנים הקרובות. האוכלוסיה של מי צפויה [לקטון/לגדול]?
  תשובות: [הצבאים/הזאבים]

 88. ארכיאולוגים הסיקו שאנשים חיו כאן לפני 20 אלף שנים. הם חיפשו [עדויות/צבאים] על גדות הנהר. מי חיפשו [עדויות/צבאים]?
  תשובות: [ארכיאולוגים/אנשים]

 89. מדענים חוקרים שלושה זנים של דגים שנמצאו באוקיינוס ההודי. הם [התגלו/התחילו] לפני שנתיים. מי [התגלו/התחילו]?
  תשובות: [דגים/מדענים]

 90. השוטרים עצרו את חברי הכנופיה. הם [ניהלו/גילו] ארגון של סחר בסמים. מי [ניהלו/גילו]?
  תשובות: [חברי הכנופיה/השוטרים]

 91. שמתי את הקינוח במקרר. יש בו הרבה [שאריות/קצפת]. במה יש הרבה [שאריות/קצפת]?
  תשובות: [המקרר/הקינוח]

 92. עמית שבר את הקרסוליים והוא הולך עם קביים, אבל בעוד חודש הם יהיו [לא הכרחיים/במצב טוב יותר]. מי יהיו [לא הכרחיים/במצב טוב יותר]?
  תשובות: [הקביים/הקרסוליים]

 93. כולם אהבו את עוגיות השוקולד, ורק בודדים אכלו מעוגיות החמאה. בפעם הבאה נכין [יותר/פחות] מהן. ממה נכין [יותר/פחות]?
  תשובות: [עוגיות שוקולד/עוגיות חמאה]

 94. קיווינו לשים פרסומת בכל תיבת דואר בעיר, אבל היו [יותר/מעט] מדי מהן. ממה היה [יותר/מעט] מדי?
  תשובות: [תיבות דואר/פרסומות]

 95. תקעתי מחט בתפוח [והוא השאיר/ונעשה בו] חור. [מה השאיר/במה נעשה] חור?
  תשובות: [המחט/התפוח]

 96. לא הצלחתי למצוא כפית אז ניסיתי להשתמש בעט כדי לערבב את הקפה. זה היה רעיון גרוע כי הוא התמלא [בדיו/בקפה]. מי התמלא [בדיו/בקפה]?
  תשובות: [הקפה/העט]

 97. רון עושה כל מה שגדי עושה. הוא [משפיע עליו/מעריץ אותו] מאוד. מי [משפיע על/מעריץ את] השני?
  תשובות: [גדי/רון]

 98. המובילים לא הצליחו להעביר את המזנון במסדרון כי הוא היה [צר/רחב] מדי. מי היה [צר/רחב]?
  תשובות: [המסדרון/המזנון]

 99. הכתבים ראיינו את כוכבי הסרט. הם [התעקשו/שיתפו פעולה] עם השאלות, אז הראיון נמשך הרבה זמן. מי [התעקשו/שיתפו פעולה]?
  תשובות: [הכתבים/כוכבי הסרט]

 100. חן ביקשה להחליף אתי את הסוודר שלה תמורת הג'קט שלי כי הוא [מחמיא/מגרד] לה. מה [מחמיא/מגרד]?
  תשובות: [הג׳קט שלי/הסוודר שלה]

 101. רונן חושב שזה היה חצוף [מצד/כלפי] עומרי לדרוש את כל תשומת הלב לעצמו. מי דרש את כל תשומת הלב לעצמו?
  תשובות: [עומרי/רונן]

 102. רועי [הציע את עצמו/הציע משרה] לעידן בתור העוזר אישי שלו. מי העוזר האישי?
  תשובות: [רועי/עידן]

 103. יוסי [הבטיח לדן/ביקש מדן] לעזוב שעה אחרי שהוא עוזב. מי צריך לעזוב שעה אחרי השני?
  תשובות: [יוסי/דן]

 104. הביוגרפיה של סם גודמן על הגנרל הספרטני קסנופנס מספרת על הקשיים איתם התמודד [בילדותו/במחקר שלו]. מי התמודד עם קשיים [בילדות/במחקר]?
  תשובות: [הגנרל/סם גודמן]

 105. אמא של אירנה מתה כשהיא הייתה ילדה, [ואת מקומה החליפה/ועל החינוך שלה הופקדה] אישה נהדרת בתור אומנת. [את מקומה של מי החליפה/על חינוכה של מי הופקדה] האומנת?
  תשובות: [אמא של אירנה/אירנה]

 106. שני שלחה הודעת ווטסאפ לחגית אבל היא לא [ענתה/קיבלה תשובה]. מי לא [ענתה/קיבלה תשובה]?
  תשובות: [חגית/שני]

 107. יוסי שילם לחוקר הפרטי אחרי שהוא [קיבל/מסר] את הדו״ח. מי [קיבל/מסר] את הדו״ח?
  תשובות: [יוסי/החוקר הפרטי]

 108. ענבל לא התעצבנה על מיטל, שלקחה קרדיט על העבודה שלה, כי היא עצרה [והתנצלה/וספרה עד עשר]. מי עצרה [והתנצלה/וספרה עד עשר]?
  תשובות: [מיטל/ענבל]

 109. אייל סימן לברמן והצביע על [הארנק/הקופה] שלו. של מי [הארנק/הקופה]?
  תשובות: [אייל/הברמן]

 110. רותי אמרה ״שח״ ללילי כשהיא [לוקחת/מזיזה] את הרץ שלה. של מי הרץ?
  תשובות: [לילי/רותי]

 111. עופר נתן לשחר טרמפ לבית הספר כדי שהוא לא יצטרך [ללכת/לנהוג] לבד. מי לא רוצה [ללכת/לנהוג] לבד?
  תשובות: [שחר/עופר]

 112. עומר נתן לעמית את הצלחת החצי מלאה שלו כי הוא היה [מלא/רעב]. מי היה [מלא/רעב]?
  תשובות: [עומר/עמית]

 113. מתן נתן לעמית את הגיים בוי שלו [אחרי/לפני] התור שלו. [אחרי/לפני] התור של מי?
  תשובות: [מתן/עמית]

 114. האישה הרימה את בתה [למיטה/לכתף] שלה. של מי [המיטה/הכתף]?
  תשובות: [בתה/האישה]

 115. כשהיא [טופחת על/מותחת את] גבה, האישה המבוגרת חייכה אל הילדה. של מי הגב?
  תשובות: [הילדה/האישה המבוגרת]

 116. אופק בכה כי יהלי לא הסכים [לשתף/לקחת] את הצעצוע שלו. של מי הצעצוע?
  תשובות: [יהלי/אופק]

 117. מיכל דיברה אל דנית, [וקטעה את הריכוז/ושברה את השתיקה] שלה. של מי [הריכוז/השתיקה]?
  תשובות: [דנית/מיכל]

 118. כשירין הפיל את הגלידה שלו, ליאם צחקק, ואבא שלהם נתן לו מבט [נוקב/רחום]. על מי הסתכל האבא?
  תשובות: [ליאם/ירין]

 119. כשאורן סחב את ירין במדרגות, הרגליים שלו [התנדנדו/כאבו]. הרגליים של מי [התנדנדו/כאבו]?
  תשובות: [ירין/אורן]

 120. האב סחב את בנו הישן [בזרועותיו/בעריסתו]. של מי [הזרועות/העריסה]?
  תשובות: [האב/בנו]

 121. האב החזיק את בנו כנגד [חזהו/רצונו]. של מי [הזרועות/החזה]?
  תשובות: [האב/בנו]

 122. ההורים של נועה הגיעו הביתה ומצאו את נועה והחבר שלה במיטה שלהם. הם [התביישו/כעסו]. מי [התביישו/כעסו]?
  תשובות: [נועה והחבר שלה/ההורים של נועה]

 123. ד״ר כגן הודיעה ללאה [שהיא פורשת לגמלאות/שיש לה סרטן] ונתנה לה רשימה של רופאים מומלצים. מי [פורשת לגמלאות/חולה בסרטן]?
  תשובות: [ד״ר כגן/לאה]

 124. ליאב עצר בעד יהלי שרצה לגעת בציפור הפצועה. הוא מאוד [אמפטי/אכזרי]. מי מאוד [אמפטי/אכזרי]?
  תשובות: [ליאב/יהלי]

 125. עמית קיבל כרטיסים למשחק אבל נתן אותם לניר [למרות/בגלל] שהוא ממש רצה לראות את המשחק. מי ממש רצה לראות את המשחק?
  תשובות: [עמית/ניר]

 126. עמית קיבל כרטיסים למשחק אבל נתן אותם לניר [למרות/בגלל] שהוא לא ממש רצה לראות את המשחק. מי לא ממש רצה לראות את המשחק?
  תשובות: [ניר/עמית]

 127. ניסיתי לצייר פרדס עם לימונים על העצים, אבל הם נראו יותר כמו [מנורות/עמודי חשמל]. מי נראו יותר כמו [מנורות/עמודי חשמל]?
  תשובות: [לימונים/עצים]

 128. שאול ביקש טובה משלומי אבל הוא [סירב/סורב]. מי [סירב/סורב]?
  תשובות: [שלומי/שאול]

 129. לפיד ויתר לגנץ על ראשות המפלגה כי הוא היה [פחות/יותר] פופולרי. מי היה [פחות/יותר]?
  תשובות: [לפיד/גנץ]

 130. גיל ראה את בן הדוד שלו בטלוויזיה עושה סקי, והליצן הזה לא [זיהה אותו/לבש מעיל]. מי הליצן?
  תשובות: [גיל/בן הדוד]

 131. גילת האמינה שריקי [ידעה/התחרטה] שהיא גנבה את השעון. מי גנבה את השעון?
  תשובות: [גילת/ריקי]

 132. איתן ושחר שיחקו תופסת. איתן [רדף אחרי שחר/ברח משחר] כי הוא היה התופס. מי היה התופס?
  תשובות: [איתן/שחר]

 133. רעות חיפשה את חברתה לילך בקהל ומצאה אותה בקלות כי [היה לה מזל/היא לבשה כובע אדום]. למי יש [מזל/כובע אדום]?
  תשובות: [רעות/לילך]

 134. המשתמש שינה את הסיסמה מ-"כלגדיכךד" ל-"כלב אדום עם 5 זנבות" כי היה קל יותר [לזכור/לשכוח] אותה. איזו סיסמה יותר קל [לזכור/לשכוח]?
  תשובות: [כלב אדום עם 5 זנבות/כלגדיכךד]

 135. הדוגמנית ייטאייש שינתה את שמה לטיטי כי זה שם שיותר [קל/קשה] לבטא. איזה שם יותר [קל/קשה] לבטא?
  תשובות: [טיטי/ייטאייש]

 136. מדינסטן הכריזה מלחמה על איחוד המדינות. מכיוון שהצבא של מדינסטן היה גדול ומצויד פי כמה, היא [ניצחה/נוצחה]. מי [ניצחה/נוצחה]?
  תשובות: [מדינסטן/איחוד המדינות]

 137. שיר לא מסרה את הכדור לטל למרות שהיא [הייתה/ראתה שהיא] פנויה. מי [הייתה/ראתה שהאחרת] פנויה?
  תשובות: [טל/שיר]

 138. בתחרות לובנר, השופטים לא הצליחו להבחין בין הבוטים לבין האנשים, כי הם היו [מתוחכמים/לא מרוכזים]. מי היו [מתוחכמים/לא מרוכזים]?
  תשובות: [הבוטים/השופטים]

 139. כשיוזמי הצעת החוק הגיעו לכנסת הם גילו מליאה מלאה במתנגדים. הם היו [במיעוט/הרוב]. מי היו [במיעוט/הרוב]?
  תשובות: [יוזמי הצעת החוק/המתנגדים]